FVE

Instalace FVE o výkonu 249,61 kWp na objektu Zimního stadionu Kuřim, s.r.o. 

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000668 
Doba realizace projektu: 22. března 2022 až 30. listopadu 2023

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny na střeše Zimního stadionu Kuřim, s.r.o. o výkonu 249,61 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém stadionu (odběrném místě). 

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.