Technologie

Srdcem zimního stadionu je technologie mrazení, chlazení a vytápění  realizovaná společností H+H Technika s.r.o, která zároveň  provádí celoroční servis. Stadion využívá moderní systém nepřímého chlazení pro vychlazení ledové plochy s využitím sněžné jámy pro recyklaci a úpravu vody.

Ledovou plochu lze pak využívat po celý rok. Nepřímé chlazení spočívá v tom, že chladící stroj umístěný ve strojovně chladí nemrznoucí kapalinu, která je čerpadly rozvedena pod ledovou plochu. Kondenzační teplo je využito pro rozpouštění ledu ve sněžné jámě a ohřev vody pro sněžnou rolbu. Chladící zařízení pracuje plně automaticky a nevyžaduje trvalou obsluhu.

Za doporučenou výšku ledu se považují hodnoty 30-50 mm. Teplota ledu osciluje -3 °C až -7 °C . Ideální teplota vzduchu nad ledovou plochou je považována +4 °C  až + 8 °C. Vlhkost vzduchu 65%.  Sněžná jáma má objem 18 M3. Denní optimální zátěž ( počet úprav ledové plochy ) je mezi 12-15 úpravami. Celkové nároky na tepelnou energii  +-1800 kW.